Regulamin zgłoszeń

Rejestracja na kurs odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po wpłacie opłaty za udział w kursie.

Konto do wpłaty: 83 1140 2017 0000 4502 1294 6666, odbiorca: Wine rePublic, tytułem WSET Poziom.., data
rozpoczęcia.

Rejestracja dotyczy konkretnego kursu, a więc sesji edukacyjnych i terminu egzaminu wyszczególnionych w opisie
kursu. W przypadku potrzeby zmian/kompilowania terminów prosimy o uzgodnienie z prowadzącym

Anulowanie udziału w kursie jest możliwe przed jego rozpoczęciem.

Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 20% kosztów administracyjnych (związanych ze zgłoszeniem uczestnika w
bazie WSET, zamówieniem materiałów, kosztami bankowymi). Jeśli uczestnik odebrał już materiały do kursu, przed wypłatą zwrotu opłaty
prosimy o ich oddanie w stanie nienaruszonym.

W przypadku przesyłania materiałów drogę pocztową proszę uzgodnić koszt ich przesyłki z organizatorem, różni się on
w zależności od poziomu kursu.

Jeśli materiały były wysyłane do uczestnika, opłaty za wysyłkę nie są zwracane. Po rozpoczęciu kursu nie przewidujemy
zwrotu opłaty za uczestnictwo, ale można ją przenieść na inną osobę, która może uczestniczyć w kursie.

Naszym celem jest satysfakcja uczestników, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy lub
telefoniczny wset@winerepublic.pl lub +48 609 500 527.